Auxiliar geriatria

Residencias Solimar | Massanassa

Inscripcions tancades

Gero Residencials Solimar SLU, empresa valenciana dedicada a la gestió integral de més de 1.200 places residencials de la tercera edat de caràcter públic i privades, amb set centres de la tercera edat localitzats a la província de València precisa Auxiliars de Geriatria per al seu centre situat a Massanassa, Carrer Sant Joan nº22.

Funcions

És el personal que, sota la dependència de la direcció del centre o persona que es determine, té com a funció principal la d'assistir i cuidar als residents en les activitats de la vida diària que no puguen realitzar per si mateixos i efectuar aquells treballs encaminats a la seua atenció personal i del seu entorn. Guardarà absolut silenci sobre els processos patològics que patisquen els residents, així com qualsevol assumpte referent a la seua intimitat, i sempre actuarà en coordinació i sota la responsabilitat dels professionals dels quals depenguen directament. Entre altres les seues funcions són: Higiene personal dels residents. Segons el pla funcional dels centres, ha d'efectuar la neteja i manteniment dels utensilis dels residents, fer els llits, col·laborar a mantindre ordenades les habitacions, recollir la roba, portar-la a la bugaderia i encarregar-se de la roba personal dels residents. Donar menjar a aquells residents que no ho puguen fer per si mateixos. En aquest sentit, s'ocuparà igualment de la recepció, distribució i recollida dels menjars als residents. Fer els canvis de postura i aquells serveis auxiliars que d'acord amb la seua preparació tècnica li siguen encomanats. Comunicar les incidències que es produïsquen sobre la salut dels residents. Netejar i preparar el mobiliari, materials i aparells de farmaciola. Acompanyar als residents en les eixides que aquest haja de realitzar ja siguen per a cites mèdiques, excursions, gestions, etc. Col·laborar amb l'equip de professionals mitjançant la realització de tasques elementals que complementen els serveis especialitzats d'aquells, amb vista a proporcionar l'autonomia personal dels residents i la seua inserció en la vida social. Atendre, sempre dins de les pautes que marquen la direcció i el pla funcional, als familiars dels residents i col·laborar a la integració d'aquests en la vida del centre. En totes les relacions o activitats amb els residents, procurar complementar el treball assistencial, educatiu i formatiu que reben dels professionals respectius. En absència de l'infermer/a podrà fer la prova de glucosa, utilitzar la via subcutània per a administrar insulina i heparina als residents, sempre que la dosi i el seguiment del tractament es realitze per personal mèdic o d'infermeria. En general, totes aquelles activitats que no havent-se especificat abans li siguen encomanades i sempre que estiguen incloses en l'exercici de la seua professió i preparació tècnica.

S'ofereix

Contracte temporal en plantilla amb una duració de 6 mesos amb possibilitat de prorrogar 6 mesos més, i contracte d'Interinitat (substitucions vàries)

Salari Segons conveni: 1199,67€ bruts mensuals (a part plus festius/diumenges i plus hores nocturnes).

Jornada completa (40 hores setmanals), a torns rotatius (matí, vesprada i nit)


Requisits

Imprescindible estar en possessió d'algun dels següent títols: Grau Mitjà Tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència, Grau Mitjà de Cures auxiliars d'infermeria, Grau Mitjà en Atenció Sociosanitària, F.P. Auxiliar d'Infermeria o Certificat de professionalitat en atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.

Es valorarà experiència prèvia en Residència de la Tercera Edat.


Avís sobre l'ús de cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a oferir els nostres serveis. Si continues navegant, considerarem que acceptes el seu ús. Per més informació consulta la nostra política de cookies.